Σχετικά με εμάς

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Ergobyte, ως εταιρεία άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο και άμεσα ωφελούμενη από αυτό, αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί και προσπαθεί να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει στην κάλυψη αναγκών.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει χωρίς αντάλλαγμα τις υπηρεσίες της σε μη κερδοσκοπικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ενώσεις προσώπων που αποσκοπούν στην επίλυση μικρών ή μεγάλων προβλημάτων της κοινωνίας μας.

Πρόγραμμα χορηγιών αδειών χρήσης του οδηγού φαρμάκων Γαληνός®

Το πρόγραμμα χορηγιών αφορά μη κερδοσκοπικές/μη κυβερνητικές ενώσεις προσώπων που αποσκοπούν, ενδεικτικά,

  • στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης
  • στην πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων
  • στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για θέματα υγείας
  • στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας σε άτομα με ανάγκες

Σε περίπτωση που εκπροσωπείτε οργανισμό που προσφέρει αφιλοκερδώς στον τομέα της υγείας, μπορείτε να αιτηθείτε χορηγίας συνδρομών για το ανθρώπινο δυναμικό που τον απαρτίζει.

Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  • Χορήγηση αδειών χρήσης στο πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου Γαληνός Office σε κοινωνικά ιατρεία ανά την Ελλάδα
  • Χορήγηση αδειών χρήσης στον φαρμακευτικό οδηγό Γαληνός σε κοινωνικά φαρμακεία ανά την Ελλάδα
  • Προβολή πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Συνεργασίες με μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα με στόχο την προαγωγή της έρευνας
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001