Σχετικά με εμάς

Συνεργασίες

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η Ergobyte επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Γι' αυτόν τον λόγο συνεργάζεται στενά με διεθνείς και τοπικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την πληροφορική, την ανάπτυξη λογισμικού και την ψηφιακή υγεία (e-health).

Η συνεργασία της εταιρείας με συνδέσμους και οργανισμούς συνεισφέρει στην άριστη ενημέρωση των στελεχών για τεχνολογικά και νομικά ζητήματα αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία των προϊόντων της. Επιπλέον, χάρη στο ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα, οι προγραμματιστές της Ergobyte έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες, δοκιμασμένες και πιστοποιημένες τεχνολογίες και κωδικοποιήσεις.

CERTH Logo

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας που έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλές ερευνητικές περιοχές, όπως η Πληροφορική, η Αγροβιοτεχνολογία και οι Επιστήμες Υγείας.

AUTH Logo

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο του.

EIT Health Logo

EIT Health

Κοινότητα γνώσης και καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Ρόλος του είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων στην εξέλιξη των ιδεών τους για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Ευρώπης.

HBio Logo

Hellenic Biocluster

Το πρώτο cluster υγείας στην Ελλάδα με αντικείμενο την δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών κέντρων έρευνας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση.

HDHC Logo

Hellenic Digital Health Cluster

Το Hellenic Digital Health Cluster αποτελεί έναν συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας ο οποίος δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το cluster συγκεντρώνει ελληνικούς φορείς του τομέα της ψηφιακής υγείας στοχεύοντας στην ενδυνάμωσή τους μέσα από συνεργασίες και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

EEMEPY Logo

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ)

Προωθεί την ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας για τον ιατρό και τον ασθενή, αξιοποιώντας την Ιατρική με βάση τις ενδείξεις και τις κωδικοποιήσεις.

openEHR Logo

openEHR Foundation

Διαδικτυακή κοινότητα η οποία εργάζεται στον τομέα της διαλειτουργικότητας στον κλάδο της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και κυρίως των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (Electronic Medical Records). Τα πρότυπα και οι βιβλιοθήκες που προσφέρονται από το openEHR αποτελούν τη βάση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

EKT Logo

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου

ΣΕΠΒΕ Logo

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Οργανώνει συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες και άλλες δραστηριότητες και υποστηρίζει τα μέλη του σε δράσεις εξωστρέφειας.

ΕΣΠΥ Logo

Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ)

Επιστημονική και επαγγελματική ένωση η οποία επιδιώκει την ανάπτυξη και διάδοση πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Logiscoop Logo

Logiscoop - PANSYFA

Η LOGISCOOP PANSYFA έχει σκοπό τον συντονισμό της δυναμικής αγορών όλων των συνεταιρισμένων φαρμακαποθηκών της ελληνικής επικράτειας και την προμήθεια τους με παραφαρμακευτικά/ιατροτεχνολογικά προϊόντα και λύσεις πληροφορικής.

UTH Logo

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εδρεύει στον Βόλο και αποτελείται από 6 σχολές (ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, επιστημών υγείας, πολυτεχνική, γεωπονικών επιστημών, θετικών επιστημών, επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού).

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001