Τα προϊόντα μας

Helios4 ERP

Η Ergobyte αναπτύσσει το cloud ERP Helios4, ένα πληροφοριακό σύστημα μηχανογράφησης επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες οικονομικές οντότητες που επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και να επιτύχουν την καλύτερη παρακολούθησή τους. Διατίθεται ως Software-as-a-Service (SaaS) και δομείται αρθρωτά ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης.

Το Helios4 προσφέρεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου χαρίζοντας ασύγκριτα οφέλη στις επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν. Οποιαδήποτε βελτίωση υλοποιείται από την ομάδα ανάπτυξης γίνεται αυτόματα διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της αναβάθμισης. Επιπλέον, η διοίκηση έχει την ευελιξία να ξεκινήσει τη χρήση του προγράμματος με βασικές λειτουργίες και στη συνέχεια να προσθέσει υποσυστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Cloud

 • Πρόσβαση από παντού
 • Χωρίς εγκατάσταση
 • Αυτόματες ενημερώσεις

Ευελιξία

 • Στα μέτρα κάθε επιχείρησης
 • Άμεση πληροφόρηση
 • Επέκταση ανά πάσα στιγμή

Ασφάλεια

 • Κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Διαβαθμισμένη πρόσβαση
 • Καταγραφή ενεργειών

Αρχιτεκτονική

To Helios4 ενοποιεί το σύνολο του επιχειρησιακού κώδικα που έχει αναπτύξει η Ergobyte τα τελευταία 20 χρόνια σε ενιαία πλατφόρμα. Αυτή χωρίζεται σε υποσυστήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ανάγκες συγκεκριμένων τμημάτων μιας επιχείρισης, όπως π.χ. οι πωλήσεις, το λογιστήριο ή οι αποθήκες. Τα υποσυστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς ή σε συνεργασία, ανάλογα τις ανάγκες. Τα υποσυστήματα επαυξάνονται με επεκτάσεις, μονάδες λειτουργικότητας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και εξειδικευμένες ανάγκες. Τα υποσυστήματα επίσης πλαισιώνονται από οριζόντιες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν υποστηρικτικές δυνατότητες που δεν εξαρτώνται από το είδος της εγκατάστασης. Τέτοιες είναι, λόγου χάρη, ο έλεγχος πρόσβασης των χρηστών, η διαχείριση αρχείων, η κρυπτογράφηση των δεδομένων, κ.α.

Υποσυστήματα

Οι κάθετες λειτουργικές ενότητες της αρχιτεκτονικής Helios4 αντιπροσωπεύουν ένα υποσύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

 • Οικονομικά

  Υποστηρίζει την ενιαία χρηματοοικονομική παρακολούθηση σε επίπεδο λογιστικών λογαριασμών, συναλλαγών και κινήσεων. Χάρη στα έτοιμα πρότυπα, η καταχώρηση των κινήσεων γίνεται γρήγορα και χωρίς λάθη.

 • Αποθέματα

  Απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση διατηρεί αποθήκη, όπως εμπορικά λιανικά καταστήματα, τουριστικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία κ.λπ. Το υποσύστημα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες από την παραγγελία και την παραλαβή, μέχρι την ενδοδιακίνηση και ετήσια απογραφή.

 • Επαφές

  Πρόκειται για το ενιαίο αρχείο των πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οργανισμού έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως ομαδοποίηση, σχέσεις μεταξύ επαφών, καταγραφή συμβάντων, διαχείριση κλήσεων και πολλά άλλα.

 • Ασθενείς

  Αφορά τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε προσφέρουν υπηρεσίες κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας (π.χ. κλινικές), είτε όχι (π.χ. ιδιωτικά ιατρεία).

 • Εργασίες

  Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ανάγκες οργάνωσης χρόνου, όπως οι χώροι άθλησης και ευεξίας, τα κέντρα αισθητικής και τα κέντρα αποκατάστασης. Υποστηρίζει την επανάληψη εργασιών, την καταγραφή απουσιών, την καταχώρηση του πλάνου κάθε συνεδρίας και πολλά άλλα.

 • Προσωπικό

  Περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους εργαζόμενους της επιχείρησης όπως συμβάσεις, λογαριασμούς τραπέζης, άδειες, βιογραφικό κ.ά.

Οριζόντιες υπηρεσίες

Οι οριζόντιες υπηρεσίες εμπλουτίζουν τα υποσυστήματα συνολικά, καθώς προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες και επεξεργάζονται πληροφορίες από το σύνολο της εγκατάστασης. Είναι διαθέσιμες σε κάθε υλοποίηση της αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να διευκολύνεται η ροή εργασιών.

 • Αρχεία

  Αποτελεί τη συλλογή όλων των αρχείων που μεταφορτώνουν οι χρήστες στο σύστημα. Υποστηρίζει την αποθήκευση εγγράφων, εικόνων, αρχείων ήχου και βίντεο. Τα αρχεία ομαδοποιούνται σε φακέλους και είναι ορατά στις ομάδες χρηστών που ορίζει η πολιτική ασφαλείας.

 • Αναφορές

  Έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα κάθετα υποσυστήματα ώστε να υποστηρίζουν τις καθημερινές εργασίες αλλά και την τακτική ενημέρωση για ζητήματα της επιχείρησης. Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι: ταξινόμηση και ομαδοποίηση δεδομένων, πρότυπες αναφορές, συγχώνευση αλληλογραφίας κ.ά. Τέλος, η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε υπολογιστικά φύλλα, όπως csv, xls και xlsx, δίνει τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων.

 • Συναλλαγές και παραστατικά

  Αφορά τις οικονομικές συναλλαγές αλλά και τις κινήσεις αποθεμάτων. Από την άλλη, τα παραστατικά περιλαμβάνουν τα τιμολόγια, τις αποδείξεις πληρωμής, τα δελτία αποστολής, τις φορτωτικές, τα δελτία παραγγελίας κ.λπ.

 • Ημερολόγια και ειδοποιήσεις

  Συλλέγουν και εμφανίζουν πληροφορίες από όλες τις εργασίες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, όπως τα προσωπικά συμβάντα κάθε χρήστη, τα συμβάντα των επαφών και τα προγραμματισμένα ραντεβού.

Παραδείγματα υλοποίησης

Το Helios4 αποτελεί τη βάση για τη δόμηση εξειδικεύμενων λύσεων μηχανογράφησης. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την πλειονότητα των προϊόντων της Ergobyte. Ακολουθούν παραδείγματα από επιτυχημένες υλοποιήσεις του Helios4.

Διαχείριση κλινικής/νοσοκομείου

Το DataLife HIS είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και οίκους ευγηρίας. Ως προϊόν, ενσωματώνει μεγάλο μέρος των υποσυστημάτων του Helios4.

Μάθετε περισσότερα  

Υποστήριξη υπηρεσιών φαρμακείων

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Logiscoop ΠΑΝΣΥΦΑ, η Ergobyte ανέπτυξε ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης φαρμακείων βασισμένη στο Helios4, η οποία ενσωματώνει έξυπνα εργαλεία για τη διαχρονική παρακολούθηση της υγείας των πολιτών.

Μάθετε περισσότερα  

Γαληνός Office

Σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρισης ιδιωτικού ιατρείου το οποίο εξυπηρετεί ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ενσωματώνει λειτουργίες από τα υποσυστήματα: οικονομικά, ασθενείς, επαφές, εργασίες, αρχεία και αναφορές.

Μάθετε περισσότερα  

Διαχείριση δικτύου ύδρευσης

Το Helios4 έχει προσαρμοσθεί κατάλληλα για να διαχειρίζεται το σύνολο των μηχανογραφικών αναγκών επιχειρήσεων παροχής νερού. Μέσω του προγράμματος, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία πελατών, προμηθευτών και λοιπών συνεργατών, να προγραμματίσουν και να διαχειριστούν τα ραντεβού για μετρήσεις αλλά και να πραγματοποιήσουν όλες τις οικονομικές εργασίες.

Διαδικασία εγκατάστασης

Όπως είναι φανερό από την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής Helios4, η ποικιλία των προσφερόμενων λειτουργιών είναι μεγάλη. Η σύνθεση του πληροφοριακού συστήματος που θα χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη ροή εργασίας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Το σημείο κλειδί για την επιτυχημένη ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήματος είναι η πλήρης και σε βάθος κατανόηση των αναγκών κάθε επιχείρησης. Δεδομένου ότι η απλή ενημέρωση για τις επιχειρησιακές διαδικασίες δεν είναι αρκετή, η συλλογή απαιτήσεων γίνεται από την Ergobyte με την δέουσα επιμέλεια. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασμός της νέας εγκατάστασης, ο οποίος ελέγχεται από τον πελάτη. Μετά την υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, όπου αυτές χρειάζονται, η εγκατάσταση χρησιμοποιείται δοκιμαστικά από την επιχείρηση με στόχο τη συλλογή προτάσεων βελτίωσης. Η παραγωγική χρήση ξεκινά μετά τον πλήρη λειτουργικό έλεγχο και την εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης.

Θέλετε να εφαρμόσετε το Helios4 στην επιχείρησή σας;

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001