Τα προϊόντα μας

DataLife HIS

Το 2006, η Ergobyte ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα «Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής» το οποίο κάλυψε τις ανάγκες μηχανογράφησης κλινικών μικρού και μεσαίου μεγέθους της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Καθώς το κόστος συντήρησης των υποδομών client-server μειώνει την ευελιξία και ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος υποστήριξης και συντήρησης, η εταιρεία μετέφερε το προϊόν στο cloud.

Έχοντας την υποστήριξη των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος Ασκληπιός, ανασχεδίασε το πρόγραμμα στοχεύοντας σε ένα απλοποιημένο περιβάλλον χρήσης που δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Το νέο, ευέλικτο και τεχνολογικά προηγμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας ονομάζεται DataLife.

Υποσυστήματα

Τα επιμέρους συστήματα του DataLife καλύπτουν τις ανάγκες όλων των τμημάτων ενός φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, από την υποδοχή μέχρι το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

  • Διαχείριση κλινικής: υποστηρίζει τις εργασίες της υποδοχής και του γραφείου κίνησης, όπως η διαχείριση κλειστών και ημερήσιων νοσηλειών, η τιμολόγηση, οι υποβολές στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ.ά.
  • Φάκελος υγείας: περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα υγείας του ασθενούς τα οποία καταχωρούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό, τους θεράποντες ιατρούς και το παραϊατρικό προσωπικό (φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.λπ.).
  • Διαχείριση αποθήκης-φαρμακείου: διαχειρίζεται τη ροή αναλωσίμων και φαρμάκων, από την παραγγελία, παραλαβή και αποθήκευση μέχρι την ανάλωση.
  • Χρηματοοικονομική λογιστική: υποστηρίζει την ακριβή και συνεπή χρηματοοικονομική παρακολούθηση της επιχείρησης εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα.
  • Επαφές και ανθρώπινοι πόροι: πρόκειται για το αρχείο των επαφών με τις οποίες επικοινωνεί ο φορέας υγείας (π.χ. συγγενείς ασθενών, συνεργαζόμενοι ιατροί, κ.λπ.) καθώς και των υπαλλήλων της επιχείρησης,
  • Αναφορές και στατιστικά: συγκεντρώνει δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη και παράγει έντυπες αναφορές ή εξάγει πληροφορίες σε διάφορους τύπους αρχείων, όπως csv, html κ.λπ.

Το πρόγραμμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλινικής ή θεραπευτηρίου. Τέλος, υποστηρίζει την ταυτόχρονη εργασία απεριόριστων χρηστών, παρέχοντας διαβαθμισμένη πρόσβαση, σύμφωνα με τον ρόλο κάθε υπαλλήλου.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001