Giving Life to Innovation
Giving Life to Innovation

Η Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 2010 με κύρια δραστηριότητα το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Ειδικεύεται στον κλάδο της υγείας διαθέτοντας ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ιατρών, φαρμακοποιών και νοσοκομείων/κλινικών.

Παράλληλα με την εμπορική της δραστηριότητα, η Ergobyte συμμετέχει σε ερευνητικά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα που αφορούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και την υγεία. Στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας με την αγορά και η διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό.

Προϊόντα

Καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα μηχανοργάνωσης μικρών και μεσαίων ιδιωτικών κλινικών, νοσοκομείων, κέντρων αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας.

Εύχρηστο και αξιόπιστο πρόγραμμα ιατρείου το οποίο υποστηρίζει την αποτελεσματική εκτέλεση όλων των καθημερινών εργασιών.

Ο πιο πλήρης και ενημερωμένος ηλεκτρονικός φαρμακευτικός οδηγός της Ελλάδας.

Technologies

  • Expert Systems
  • Semantic Modeling
  • Machine Learning

Software Stack

  • 500.000 Lines of Code
  • Continuous Integration
  • Vendor Neutral

Domains

  • Digital Health
  • Smart Farming
  • Management SaaS

Τελευταία νέα

21/9/2023Ολοκλήρωση του έργου «PrescIT»Page Image
Πραγματοποίηση της εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου
15/5/2023Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013Page Image
Η Ergobyte συμμορφώνεται πλήρως με το διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών
22/3/2023Ενδείξεις και αγωγές στον ΓαληνόPage Image
Παρουσιάζουμε τη νέα, μοναδική λειτουργία του φαρμακευτικού οδηγού
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001