Έρευνα και καινοτομία

Καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Ergobyte. Εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας συμμετέχει σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις επιδιώκοντας τη δικτύωση με εταιρείες και φορείς ώστε να δημιουργηθούν κοινά ερευνητικά έργα.

Η τεχνογνωσία που προκύπτει από τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα χαρίζει στην Ergobyte ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται το όραμα της εταιρείας να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα τα οποία εξυπηρετούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της αγοράς.

  • Ερευνητικό έργο «PrescIT»
    Στα πλαίσια του «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» αναπτύσσουμε μια έξυπνη, προσωποποιημένη και διαλειτουργική πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
  • Αρχιτεκτονική Quadro
    Επιτρέπει τη σύνθεση ενός πληροφοριακού συστήματος συνδυάζοντας υποσυστήματα με μοναδικές λειτουργικότητες.
  • Δημοσιεύσεις
    Στο πλαίσιο ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει η Ergobyte, δημοσιεύονται άρθρα και εργασίες σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr