Έρευνα και καινοτομία

Υποσυστήματα Quadro

Κάθετα υποσυστήματα

Οι κάθετες λειτουργικές ενότητες της αρχιτεκτονικής Quadro αντιπροσωπεύουν ένα υποσύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ενεργοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

 • Οικονομικά

  Υποστηρίζει την ενιαία χρηματοοικονομική παρακολούθηση σε επίπεδο λογιστικών λογαριασμών, συναλλαγών και κινήσεων. Χάρη στα έτοιμα πρότυπα, η καταχώρηση των κινήσεων γίνεται γρήγορα και χωρίς λάθη.

 • Αποθέματα

  Απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση διατηρεί αποθήκη, όπως εμπορικά λιανικά καταστήματα, τουριστικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία κ.λπ. Το υποσύστημα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες από την παραγγελία και την παραλαβή, μέχρι την ενδοδιακίνηση και ετήσια απογραφή.

 • Επαφές

  Πρόκειται για το ενιαίο αρχείο των πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οργανισμού έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως ομαδοποίηση, σχέσεις μεταξύ επαφών, καταγραφή συμβάντων, διαχείριση κλήσεων και πολλά άλλα.

 • Ασθενείς

  Αφορά τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, είτε προσφέρουν υπηρεσίες κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας (π.χ. κλινικές), είτε όχι (π.χ. ιδιωτικά ιατρεία).

 • Εργασίες

  Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ανάγκες οργάνωσης χρόνου, όπως οι χώροι άθλησης και ευεξίας, τα κέντρα αισθητικής και τα κέντρα αποκατάστασης. Υποστηρίζει την επανάληψη εργασιών, την καταγραφή απουσιών, την καταχώρηση του πλάνου κάθε συνεδρίας και πολλά άλλα.

 • Προσωπικό

  Περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους εργαζόμενους της επιχείρησης όπως συμβάσεις, λογαριασμούς τραπέζης, άδειες, βιογραφικό κ.ά.

Οριζόντια υποσυστήματα

Οι οριζόντιες λειτουργικές ενότητες εμπλουτίζουν τις κάθετες καθώς προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες και συλλέγουν πληροφορίες από πολλά υποσυστήματα. Είναι διαθέσιμες σε κάθε υλοποίηση της αρχιτεκτονικής και χρησιμοποιούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να διευκολύνεται η ροή εργασιών.

 • Αρχεία

  Αποτελεί τη συλλογή όλων των αρχείων που μεταφορτώνουν οι χρήστες στο σύστημα. Υποστηρίζει την αποθήκευση εγγράφων, εικόνων, αρχείων ήχου και βίντεο. Τα αρχεία ομαδοποιούνται σε φακέλους και είναι ορατά στις ομάδες χρηστών που ορίζει η πολιτική ασφαλείας.

 • Αναφορές

  Έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα κάθετα υποσυστήματα ώστε να υποστηρίζουν τις καθημερινές εργασίες αλλά και την τακτική ενημέρωση για ζητήματα της επιχείρησης. Οι δυνατότητες που προσφέρουν είναι: ταξινόμηση και ομαδοποίηση δεδομένων, πρότυπες αναφορές, συγχώνευση αλληλογραφίας κ.ά. Τέλος, η δυνατότητα εξαγωγής αναφορών σε υπολογιστικά φύλλα, όπως csv, xls και xlsx, δίνει τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων.

 • Συναλλαγές και παραστατικά

  Αφορά τις οικονομικές συναλλαγές αλλά και τις κινήσεις αποθεμάτων. Από την άλλη, τα παραστατικά περιλαμβάνουν τα τιμολόγια, τις αποδείξεις πληρωμής, τα δελτία αποστολής, τις φορτωτικές, τα δελτία παραγγελίας κ.λπ.

 • Ημερολόγια

  Συλλέγουν και εμφανίζουν πληροφορίες από όλες τις εργασίες που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, όπως τα προσωπικά συμβάντα κάθε χρήστη, τα συμβάντα των επαφών και τα προγραμματισμένα ραντεβού.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr