Έρευνα και καινοτομία

Αρχιτεκτονική Quadro

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της, η Ergobyte έχει αναπτύξει δεκάδες επιχειρησιακές εφαρμογές για διάφορους κλάδους της οικονομίας. Η αρχιτεκτονική Quadro αποτελεί το αποθετήριο της βάσης κώδικα αυτής τη δουλειάς. Χωρίζεται σε υποσυστήματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Τα υποσυστήματα, με τη σειρά τους, πλαισιώνονται από υποστηρικτικές, αλλά απαραίτητες, εφαρμογές οι οποίες ασχολούνται με τον έλεγχο πρόσβασης των χρηστών, την κρυπτογράφηση των δεδομένων, την καταγραφή ενεργειών κ.λπ.

Η αρχιτεκτονική Quadro προσφέρεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου χαρίζοντας ασύγκριτα οφέλη στις επιχειρήσεις που την χρησιμοποιούν. Οποιαδήποτε βελτίωση υλοποιείται από την ομάδα ανάπτυξης γίνεται αυτόματα διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες, χωρίς τη χρονοβόρα διαδικασία της αναβάθμισης. Επιπλέον, η διοίκηση έχει την ευελιξία να ξεκινήσει τη χρήση του προγράμματος με βασικές λειτουργίες και στη συνέχεια να προσθέσει υποσυστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Πλεονεκτήματα

Cloud

  • Πρόσβαση από παντού
  • Χωρίς εγκατάσταση
  • Αυτόματες ενημερώσεις

Ευελιξία

  • Στα μέτρα κάθε επιχείρησης
  • Άμεση πληροφόρηση
  • Επέκταση ανά πάσα στιγμή

Ασφάλεια

  • Κρυπτογράφηση δεδομένων
  • Διαβαθμισμένη πρόσβαση
  • Καταγραφή ενεργειών

Υποσυστήματα

Οι λειτουργίες της αρχιτεκτονικής χωρίζονται σε υποσυστήματα: 1. κάθετα τα οποία προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας χρηστών, και 2. οριζόντια τα οποία απευθύνονται σε όλους τους χρήστες.

Μάθετε περισσότερα για τα υποσυστήματα  

Εφαρμογές

Η Ergobyte εφαρμόζει μια πλήρως συστηματοποιημένη διαδικασία για τη σύνθεση της κατάλληλης λύσης για κάθε επιχείρηση. Παράλληλα, υλοποιεί την αρχετοκτονική Quadro και στα εμπορικά της προϊόντα.

Ενημερωθείτε για πρακτικές εφαρμογές της αρχιτεκτονικής  

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr