Έρευνα και καινοτομία

Ερευνητικό έργο «Πανάκεια»

Με συντονιστή την Ergobyte και σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ, αναπτύχθηκε ένα σύστημα υποδείξεων για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό φαρμακευτικής αγωγής στα πλαίσια του έργου «Πανάκεια». Το έργο βασίζεται στις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (ΣΙ) για την τυπική αναπαράσταση της σημασιολογίας (formal semantics) της εμπλεκόμενης γνώσης και στην εφαρμογή αυτοματοποιημένων υπηρεσιών συμπερασμού (reasoning).

Εν συντομία, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης δύο διεργασιών:

Έλεγχος φαρμακευτικής αγωγής για πιθανές αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις

Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του ασθενούς (φύλο, ηλικία, κατάσταση υγείας (εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή κ.ά.)), τις διαγνώσεις που του έχουν γίνει και την φαρμακευτική αγωγή που πρόκειται να λάβει και το σύστημα εντοπίζει αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων, εφόσον υπάρχουν.

Υπόδειξη φαρμακευτικής αγωγής

Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα παράγει προτάσεις φαρμακευτικών ουσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του ασθενούς, τις διαγνώσεις που του έχουν γίνει και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ήδη. Έτσι, ο ιατρός μπορεί να συνθέσει τη φαρμακευτική αγωγή που πρόκειται να χορηγήσει στον ασθενή λαμβάνοντας προτάσεις για τη δοσολογία, το πλήθος των δόσεων ανά ημέρα, και τη χρονική διάρκεια λήψης της αγωγής.

Μέρος των αποτελεσμάτων του έργου παρουσιάζονται ήδη στο εργαλείο «Έλεγχος συγχορήγησης» μέσω της πλατφόρμας ιατροφαρμακευτικής πληροφόρησης Galinos.gr.

Οφέλη

Η γενικότερη συμβολή του έργου μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως

  • Μείωση των λαθών, και κατά συνέπεια ασφαλέστερη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς συστηματοποιείται η διαδικασία ελέγχου (cross check) για ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις και παρενέργειες.
  • Επιτάχυνση της διαδικασίας προσδιορισμού φαρμακευτικής αγωγής, καθώς ο θεράπων ιατρός έχει πλέον στη διάθεσή του άμεση πρόσβαση αλλά και χρήσιμες υποδείξεις αναφορικά με την καταλληλότητα συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών και αγωγών.
  • Εμπλουτισμός και αναβάθμιση της ποιότητας πληροφορίας που γίνεται διαθέσιμη στους επαγγελματίες υγείας.

Βράβευση από τον θεσμό «Συνεργάζομαι»

Το έργο «Πανάκεια» έλαβε το δεύτερο βραβείο από τον θεσμό «Συνεργάζομαι», έναν διαγωνισμό επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ βιομηχανικών φορέων (εταιρίες πληροφορικής και βιομηχανίες) και ερευνητικών οργανισμών (πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς). Ο διαγωνισμός «Συνεργάζομαι» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 2ου Technology Forum το οποίο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ), την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

ΕΣΠΑ

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr