Τα νέα μας

Έναρξη του έργου «PrescIT»

10/09/2020: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τετράωρη τηλεδιάσκεψη που σηματοδότησε την έναρξη του ερευνητικού έργου PrescIT. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τον συντονιστή φορέα του έργου, την Ergobyte, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, το Θεραπευτήριο Ασκληπιός και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η πρώτη αυτή συνάντηση είχε ως στόχο την ενημέρωση όλων των φορέων και την οργάνωσή τους σε ομάδες εργασίας.

Λίγα λόγια για το έργο

Αντικείμενο του PrescIT είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και διάδοση μιας πλατφόρμας υποστήριξης κλινικής απόφασης για την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη, προτυποποιημένη και οικονομικότερη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τελικοί χρήστες θα είναι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βαθμίδες, από τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έως τα τριτοβάθμια πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και το σύνολο των φορέων και επιστημόνων υγείας που κάνουν χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ρόλος της Ergobyte στο έργο είναι διττός: 1. σε τεχνικό επίπεδο θα αναλάβει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της αρχικτεκτονικής του συστήματος και των διεπαφών χρήστη καθώς και τη διαλειτουργικότητα με εφαρμογές τρίτων, και 2. θα παρέχει πρόσβαση στα επιστημονικά, διασυνδεδεμένα δεδομένα του οδηγού φαρμάκων Γαληνός®. Επιπλέον, η ομάδα της Ergobyte είναι υπεύθυνη για τις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου.

Σχετικοί σύνδεσμοι:


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020).

espa

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001