Τα νέα μας

Αναβάθμιση της τεχνολογικής μας υποδομής

24/10/2023: Η διαρκής και ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γεγονός και αντικατοπτρίζεται έντονα σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό πληροφορικής και τις υποδομές (IT Infrastructure). Στα πλαίσια της περαιτέρω θωράκισης της επιχειρησιακής λειτουργίας των πληροφοριακών της συστημάτων, η Ergobyte προχώρησε σε καθολική αναβάθμιση του υπολογιστικού της νέφους (cloud infrastructure). Παρά την κορυφαία αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας που χαρακτηρίζει την υφιστάμενη υποδομή μας, η συνεχιζόμενη αύξηση του πελατολογίου, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και η ανάληψη νέων έργων πληροφορικής, καθιστούσε επιβεβλημένη αυτή τη στρατηγική απόφαση.

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο το οποίο ξεκίνησε στην αρχή του 2022 με τον απαραίτητο σχεδιασμό της μετάβασης και τις τεχνικές εργασίες. Η ουσιαστική αλλαγή στην υπάρχουσα υποδομή αφορούσε την επιλογή της λύσης clustering, τη χρήση δηλαδή ανεξάρτητων servers οι οποίοι δουλεύουν ως σύνολο και αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων στο επίπεδο του 99,99%. Ο συντελεστής πλεονασμού (redundancy factor) ξεπερνά το 3 και η δυναμικότητα σε πλήθος εξυπηρετούμενων χρηστών έχει δεκαπλασιαστεί, ενώ έχει γίνει πρόβλεψη για περαιτέρω κλιμάκωση (scaling) έως 100x. Παράλληλα, εφαρμόζεται πληθώρα μηχανισμών παρακολούθησης (monitoring), καταγραφής (logging) και αυτόματης ανακατεύθυνσης (failover).

Τα οφέλη για τους πελάτες μας είναι πολλαπλά. Το αναβαθμισμένο cloud instrastructure προσφέρει αυξημένη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα, τόσο σε επίπεδο ακεραιότητας δεδομένων (data integrity), όσο και σε uptime. Το πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου Γαληνός Office, το πληροφοριακό σύστημα υγείας DataLife HIS, καθώς και όλες οι λύσεις μας, σημειώνουν ακόμα υψηλότερες επιδόσεις, με ταχύτερη απόκριση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Έχουμε πλέον εξασφαλίσει την αδιάκοπη διαθεσιμότητα των προϊόντων λογισμικού και των δεδομένων των πελατών μας και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας. Οι συνεχείς επενδύσεις για την αναβάθμιση των τεχνολογικών μας υποδομών αποδεικνύουν την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, πάντα με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001