Σχετικά με εμάς

Δελτίο Τύπου της 22 Μαρτίου 2021

PrescIT - Το ερευνητικό έργο που θα βελτιώσει τη συνταγογράφηση φαρμάκων

Ενα νέο ερευνητικό έργο με βάση τη βόρεια Ελλάδα θέτει υψηλούς στόχους: να βελτιώσει την ποιότητα της συνταγογραφίας ενσωματώνοντας καινοτόμα εργαλεία υποστήριξης της ιατρικής απόφασης. Με επίκεντρο την υγεία, η ομάδα του PrescIT σχεδιάζει και αναπτύσσει μια έξυπνη, προσωποποιημένη και διαλειτουργική πλατφόρμα για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Τα μέλη της ομάδας έργου διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στο ερευνητικό, τεχνικό και κλινικό πεδίο. H κοινοπραξία του PrescIT παρουσιάζεται παρακάτω.

 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
 • Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. - Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και από το 2001 εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για τον κλάδο της υγείας
 • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης - Το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
 • Θεραπευτήριο Ασκληπιός - Ψυχιατρική κλινική στη Βέροια Ημαθίας με εξειδίκευση στη νοσηλεία ψυχιατρικών, νευρολογικών, ψυχογηριατρικών και συνοδών παθολογικών προβλημάτων.
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με το εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΕΥΣ) του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Τελικοί χρήστες του συστήματος θα είναι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας σε όλες τις βαθµίδες του συστήµατος υγείας, από την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας έως τα τριτοβάθµια πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και τις ειδικές κλινικές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασύνδεση µε υπάρχοντα συστήματα CPOE και διαδικτυακές εφαρµογές. Στόχος είναι το σύστηµα PrescIT να λειτουργεί υποστηρικτικά και να συνυπάρχει µε την υπάρχουσα υποδοµή των ιατρείων, κλινικών και νοσοκομείων.

Το PrescIT ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο και θα διαρκέσει 3 χρόνια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

espa

Παραπομπές

 • Ιστοσελίδα ερευνητικού έργου PrescIT – www.prescit.com
 • Ινστιτούτο Τεχνολογικής Πληροφοριών και Επικοινωνιών – www.iti.gr
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – www.inab.certh.gr
 • Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. – www.ergobyte.gr
 • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης – www.iatriko.gr
 • Θεραπευτήριο Ασκληπιός – www.asklipiosveria.gr
 • Εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – isl.dib.uth.gr
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001