Σχετικά με εμάς

Δελτίο Τύπου της 17 Ιουλίου 2012

Συνεργασία Ergobyte AE και ΙΠΤΗΛ στο νέο έργο ΠΑΝΑΚΕΙΑ για πιο αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων

Στόχος του έργου ΠΑΝΑΚΕΙΑ 1 είναι η κατασκευή ενός έξυπνου συστήματος υποδείξεων για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό φαρμακευτικής αγωγής, το οποίο θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τους γιατρούς και το σχετικό ιατρικό προσωπικό διασφαλίζοντας ασφαλέστερη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά, όπως αποτροπή λαθών στη συνταγογράφηση, ελαχιστοποίηση παρενεργειών και λανθασμένων χορηγήσεων, εξορθολογισμός των δαπανών σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία, μειώνοντας το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης σε εθνική κλίμακα.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο θα βασιστεί στη χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού για την τυπική αναπαράσταση της γνώσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρία Ergobyte AE και έχει χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών όπως είναι ο φαρμακευτικός οδηγός ΓΑΛΗΝΟΣ 2. Ο ρόλος του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) στο έργο, είναι η έρευνα και ανάπτυξη των κατάλληλων δομών γνώσης και μεθοδολογιών επεξεργασίας σε μεγάλη κλίμακα για την παροχή των φαρμακευτικών υποδείξεων.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Μακεδονίας – Θράκης.

Παραπομπές

  1. Σελίδα έργου ΠΑΝΑΚΕΙΑ στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
  2. Φαρμακευτικός οδηγός Γαληνός

Πληροφορίες

  • Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης [Τηλ: 2311257774 / e-mail: ikom@iti.gr (ΙΠΤΗΛ)]
  • Γιώργος Νικολαΐδης [Τηλ: 2310288434 / e-mail: gnikolaidis@ergobyte.gr (Ergobyte AE)]
  • Τσιούτρας Αθανάσιος, Δρόσου Αμαλία [Γραφείο Τύπου ΕΚΕΤΑ / Τηλ: 2310498264, 2310498214 / e-mail: press@certh.gr / https://www.certh.gr]
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001