Τα νέα μας

Ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου «Πανάκεια»

21/12/2014: Το ερευνητικό έργο «Πανάκεια» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το εργαστήριο Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ. Αφορά την κατασκευή ενός έξυπνου συστήματος ιατροφαρμακευτικών υποδείξεων το οποίο στοχεύει στον αποτελεσματικό προσδιορισμό φαρμακευτικής αγωγής από τον ιατρό. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Μακεδονίας – Θράκης.

Στα πλαίσια αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου προσφέρεται ο έλεγχος συγχορήγησης στον φαρμακευτικό οδηγό Γαληνός® και στο πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου «Γαληνός Office». Επιπλέον, το πρόγραμμα «Γαληνός Office» σύντομα θα είναι σε θέση να προτείνει φαρμακευτική αγωγή στον χρήστη-ιατρό ανάλογα με τα στοιχεία του φακέλου υγείας του ασθενούς.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Εργαστήριο Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
Φαρμακευτικός οδηγός «Γαληνός»
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001