Τα νέα μας

Πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013

15/05/2023: Η Ergobyte ανακοινώνει την πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.

Μετά από εκτενή αξιολόγηση, οι επιθεωρητές της QCert διαπίστωσαν ότι οι πολιτικές, διαδικασίες, πρακτικές και έλεγχοι ασφαλείας που εφαρμόζει η εταιρεία ικανοποιούν τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα σε σχέση με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών της Ergobyte καλύπτει:

  • τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής,
  • τις υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην πληροφορική,
  • την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, και
  • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.

Η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελεί σήμερα ένα από τα καίρια αντικείμενα ενδιαφέροντος και ανησυχίας των οργανισμών, καθώς οι πληροφορίες αυξάνονται συνεχώς σε όγκο, πολυπλοκότητα και κρισιμότητα. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ergobyte για παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001