Τα νέα μας

Μετασχηματισμός σε Ανώνυμη Εταιρεία

28/1/2010: Η Ergobyte, σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας της στον χώρο της Πληροφορικής, μετατρέπεται από 28/1/2010 σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Το νέο νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μετατρεπόμενης επιχείρησης. Το καταστατικό της Εταιρείας είναι δημοσιευμένο στο ΦΕΚ υπ'αριθμ. 1151 της 12/2/2010

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr

Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000