Τα νέα μας

Νέες υπηρεσίες από τον οδηγό φαρμάκων «Γαληνός»

3/5/2011: O οδηγός φαρμάκων «Γαληνός», ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του, αναβαθμίζεται σημαντικά με πολλές νέες δυνατότητες.

Αναφέρονται ενδεικτικά η άμεση αναζήτηση πλήρους κειμενου σε 48000 όρους, η υποστήριξη barcode, η αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους περιορισμούς διάθεσης και η ενσωμάτωση της κωδικοποίησης ICD-10.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Οδηγός φαρμάκων «Γαληνός»