Τα νέα μας

Νέες υπηρεσίες από τον οδηγό φαρμάκων Γαληνός®

3/5/2011: O οδηγός φαρμάκων «Γαληνός», ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του, αναβαθμίζεται σημαντικά με πολλές νέες δυνατότητες.

Αναφέρονται ενδεικτικά η άμεση αναζήτηση πλήρους κειμενου σε 48000 όρους, η υποστήριξη barcode, η αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους περιορισμούς διάθεσης και η ενσωμάτωση της κωδικοποίησης ICD-10.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Οδηγός φαρμάκων «Γαληνός»
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001