Τα νέα μας

Η Ergobyte στο FIWARE Pamplona Roadshow

3/3/2016: Η Ergobyte παρακολούθησε το FIWARE Pamplona Roadshow, το οποίο οργανώθηκε από την εταιρεία συμβούλων Zabala στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Η εκδήλωση διήρκεσε δύο ημέρες και συγκέντρωσε επιχειρηματίες, επενδυτές, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις καθώς και εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης. Κύριος στόχος ήταν η προώθηση της χρήσης ανοιχτών δεδομένων και τεχνολογιών FIWARE ως κύρια στοιχεία της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

Η ατζέντα της πρώτης ημέρας περιελάμβανε workshops στα γραφεία της Zabala. Η εκπαίδευση αφορούσε θέματα όπως το marketing, η προσέλκυση πελατών, οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, τα ανοιχτά δεδομένα και η υλοποίηση τεχνολογιών FIWARE.

Η εκδήλωση με θέμα "Ανοιχτά δεδομένα για Ευρωπαίους επιχειρηματίες" έλαβε χώρα τη δεύτερη μέρα στην κεντρική αίθουσα της βιβλιοθήκης της Παμπλόνα. Πάνω από 150 συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσίασεις και πάνελ αναφορικά με τα ανοιχτά δεδομένα και τις ιστορίες των επιχειρήσεων του FIWARE. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο κ. Manu Ayerdi, αντιπρόεδρος οικονομικής ανάπτυξης της κυβέρνησης της Ναβάρα καθώς και ο κ. Ragnar Bermstrong, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ομάδα του CropDiagnosis παρακαλούθησε τις εκδηλώσεις των δύο ημερών και είχε την ευκαιρία να συναντήσει εταιρίες των FIWARE και FINODEX. Χάρη στις συζητήσεις, αναδείχθηκαν σημαντικές συνέργειες μεταξύ των εφαρμογών του αγροδιατροφικού τομέα και προγραμματίσθηκαν συναντήσεις ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001