Τα νέα μας

Πρόκριση πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FINODEX

1/10/2015: Η πρόταση της Ergobyte για τη δημιουργία συστήματος διάγνωσης παθήσεων καλλιεργειών και υπόδειξης μεθόδου αντιμετώπισής τους προκρίθηκε στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού προγράμματος FINODEX.

Το FINODEX αποτελεί ένα από τα 16 έργα Επιταχυντές (Project Accelerators) του FIWARE. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων (SMEs) και νεοφυών (start-ups) επιχειρήσεων που είναι προσανατολισμένες σε τεχνολογικούς τομείς όπως: Έξυπνες Πόλεις (Smart cities), Υγεία, Μεταφορές, Ενέργεια, Πληροφορική, κ.ά., ενθαρρύνοντας την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών βασισμένων σε καινοτόμες υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής και διαδικτύου. Η ανοιχτή πλατφόρμα του FIWARE βοηθά τον επιχειρηματία να έχει πρόσβαση σε ένα σύνολο απλών αλλά δυναμικών APIs για την ανάπτυξη καινοτόμων εφρμογών.

Στη δεύτερη πρόσκληση του FINODEX συμμετείχαν συνολικά 297 επιχειρήσεις ή ομάδες ιδιωτών και επιλέχθησαν οι 52. Οι προκριθείσες ομάδες/εταιρείες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια αναλυτική επιχειρηματική πρόταση καθώς και ένα σχέδιο του προτεινόμενου λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες

Προϊοντική ιστοσελίδα www.cropdiagnosis.com
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001