Τα νέα μας

Διασύνδεση του "Ασκληπιού" με τον ΕΟΠΥΥ

1/7/2013: Μετά την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των λογαριασμών (e-ΔΑΠΥ) για τις μονάδες κλειστής περίθαλψης, η Ergobyte φρόντισε να ενημερώσει το λογισμικό διαχείρισης κλινικής "Ασκληπίος" ώστε να συνδέεται με τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ. Τα στοιχεία αποστέλλονται σε αρχεία μορφής HL7, όπως ακριβώς ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης.

Το νέο εργαλείο του "Ασκληπιού" υπολογίζει αυτόματα τα νοσήλια των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, την δαπάνη φαρμάκων, υγεινομικού υλικού και ιατρικών εξετάσεων με βάση τα ποσοστά συμμετοχής και τις αντίστοιχες χρεώσεις που έχουν συμπληρωθεί στο σύστημα. Στη συνέχεια, εμφανίζει τις πληροφορίες σε αναγνώσιμη μορφή στον χρήστη ώστε να το ελέγξει και να πραγματοποιήσει τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις. Μετά την επιβεβαίωση από τον χρήστη, ο λογαριασμός αποστέλλεται αυτόματα στον ΕΟΠΥΥ σε αρχείο HL7.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα λογισμικού
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001