Τα νέα μας

Πιστοποίηση από το ευρωπαϊκό δίκτυο EHDEN

EHDEN badge

27/09/2022: Με χαρά ανακοινώνουμε την ένταξη της Ergobyte στις πιστοποιημένες εταιρείες του EHDEN.

Το European Health Data and Evidence Network είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, εταιρείες πληροφορικής κ.ά.). Βασική του επιδίωξη είναι η ομαδοποίηση και ομογενοποίηση της κατακερματισμένης ιατρικής πληροφορίας και η αξιοποίησή της για τη λήψη καίριων αποφάσεων. Στο οικοσύστημα συμμετέχουν πλέον 64 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 23 Ευρωπαϊκές χώρες.

Καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η τεχνική ομάδα της Ergobyte πέρασε εκτενή εκπαίδευση. Μέσα από το EHDEN Academy, είχε την ευκαιρία να μάθει για τη διαδικασία ETL (Extract, Transform, Load), την ερευνητική υποδομή του OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics), τη δομή και τις δυνατότητες του OMOP CDM (Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model), τις μεθόδους παρατήρησης των δεδομένων και πολλά ακόμα. Στα πλαίσια της πιστοποίησης, η ομάδα διερεύνησε ένα use case από πραγματικά δεδομένα και αξιολογήθηκε για τη δυνατότητά της να ομαδοποιήσει, ομογενοποιήσει και αξιοποιήσει σωστά τη διαθέσιμη πληροφορία.

Πλέον, η Ergobyte μπορεί να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τους data partners του EHDEN και να συμμετέχει σε σχετικές προσκλήσεις του δικτύου.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη δράση «Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (JU)», με αριθμό ένταξης τον 806968, μέσω του προγράμματος «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA).

EHDEN
IMI
EFPIA
EU
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001