Τα νέα μας

Η Ergobyte προμηθευτής στα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

26/07/2022: Μετά την επιτυχή της αξιολόγηση, η εταιρεία μας εντάχθηκε στο μητρώο προμηθευτών του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», το οποίο υπάγεται στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στόχος του είναι η υποστήριξη της προμήθειας νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Ergobyte προσφέρει μία σειρά προϊόντων λογισμικού τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες πολλών κλάδων της οικονομίας.

  • DataLife HIS - Πληροφοριακό σύστημα υγείας
  • Γαληνός Office - Πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου
  • Helios4 ERP - Πληροφοριακό σύστημα μηχανογράφησης επιχειρήσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 14/09/2022. Όσοι ενταχθούν στη δράση, θα λάβουν επιταγές (vouchers) τις οποίες θα μπορούν να εξαργυρώσουν για την προμήθεια ψηφιακών προϊόντων καθώς και συναφών συμπληρωματικών υπηρεσιών. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 90% του πραγματικού κόστους.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο πρόγραμμα, καθώς η συνολική διαχείριση αποτελεί υποχρέωση του προμηθευτή. Η εταιρεία-δικαιούχος υποβάλει απλώς την αίτηση. Μετά την έγκριση, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου και την υποβολή δικαιολογητικών στον φορέα.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Ergobyte θα χαρούν να συνομιλήσουν με επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναβαθμιστούν ψηφιακά. Το πρώτο στάδιο είναι ο έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης και, στη συνέχεια, η διερεύνηση των ιδιαίτερων αναγκών της. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος προτείνει την κατάλληλη λύση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Η τελική επιλογή γίνεται από κοινού με την επιχείρηση.

Περισσότερα για τη δράση

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001