Τα νέα μας

Συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ για την μεταφορά τεχνογνωσίας

26/5/2009: Σύμφωνα με την σύμβαση, το ΕΚΕΤΑ θα εκτελέσει εργασίες μεταφοράς υπαρχόντων φαρμακευτικών βάσεων δεδομένων σε κατάλληλη δομημένη οντολογία και θα υλοποιήσει μια μηχανή σημασιολογικού συμπερασμού με σκοπό την δημιουργία ενός συστήματος προτάσεων για φαρμακευτικά δεδομένα στα πλαίσια των προϊόντων λογισμικού που αναπτύσσει η Ergobyte Πληροφορική.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001