Τα νέα μας

Ολοκλήρωση 1ης φάσης συνεργασίας με το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ

6/1/2011: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και της Ergobyte. Αντικείμενο του έργου ήταν η μεταφορά της φαρμακευτικής βάσης δεδομένων της υπηρεσίας Γαληνός® σε σημασιολογικό δίκτυο.

Η Ergobyte ανέθεσε και το ΙΠΤΗΛ ολοκλήρωσε την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς των υπαρχόντων φαρμακευτικών βάσεων δεδομένων σε κατάλληλα δομημένη οντολογία και την υλοποίηση μιας μηχανής σημασιολογικού συμπερασμού με σκοπό την δημιουργία ενός συστήματος προτάσεων για φαρμακευτικά δεδομένα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Γαληνός» που αναπτύσσει και προσφέρει η Ergobyte.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομάδα Πολυμέσων του ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
Σχετικά με το έργο μεταφοράς τεχνογνωσίας (EN)
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001