Τα νέα μας

Πλήρης μηχανογράφηση του νέου υπερσύγχρονου φυσικοθεραπευτηρίου "Αποκατάσταση" στα Τρίκαλα

26/3/2009: Το έργο παραμετροποίησης και ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος θα διαρκέσει συνολικά 3 μήνες.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα παρακολουθεί συνολικά όλες τις διοικητικές, οικονομικές και ιατρικές πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία της μονάδας.