Τα νέα μας

Πλήρης μηχανογράφηση του νέου υπερσύγχρονου φυσικοθεραπευτηρίου "Αποκατάσταση" στα Τρίκαλα

26/3/2009: Το έργο παραμετροποίησης και ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος θα διαρκέσει συνολικά 3 μήνες.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα παρακολουθεί συνολικά όλες τις διοικητικές, οικονομικές και ιατρικές πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία της μονάδας.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001