Τα νέα μας

Συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια

31/03/2022: Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία έχει υπό την εποπτεία της όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη.

Το τμήμα πληροφορικής της Υ.ΠΕ. έχει αναπτύξει τον καινοτόμο ηλεκτρονικό ιατρικό και νοσηλευτικό φάκελο «Πανάκεια». Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από όλα τα νοσοκομεία της περιοχής, και συγκεκριμένα από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το Βενιζέλειο Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Χάρη στην εφαρμογή «Πανάκεια», οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο με χρήσιμες πλήροφορίες υγείας για κάθε ασθενή, όπως το ατομικό ιστορικό, οι χρόνιες παθήσεις, η φαρμακευτική αγωγή, οι αλλεργίες, κ.ά..

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, μια σημαντική ανάγκη η οποία αναδείχθηκε από το προσωπικό των νοσοκομείων ήταν η ενσωμάτωση υπηρεσιών υποστήριξης απόφασης για τη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας και την αποφυγή των λαθών. Η Ergobyte αποτελεί τη μοναδική εταιρεία η οποία παρέχει ανάλογες υπηρεσίες γύρω από το φάρμακο, στην ελληνική γλώσσα. Η διασύνδεση με τα έξυπνα εργαλεία του Galinos.gr επιτρέπει στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να ελέγχει τις φαρμακευτικές αγωγές των ασθενών για τυχόν αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσα από την οικεία εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται η καταχώρηση των δεδομένων δεύτερη φορά.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο με την ενσωμάτωση του συστήματος υποστήριξης απόφασης σε επιλεγμένες κλινικές των νοσοκομείων της Κρήτης. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σταδιακή αξιοποίηση από περισσότερες ομάδες χρηστών. Με βάση τα σχόλια του προσωπικού, διαπιστώνουμε ότι σημειώθηκε βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και επιτάχυνση των καθημερινών εργασιών.

Σχετικά με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Αποτελεί τον επιτελικό φορέα ελέγχου, διαχείρισης και διοίκησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, μεριμνώντας για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. Στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης υπάγονται όλα τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία του νησιού.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001