Έρευνα και καινοτομία

Εξειδίκευση

Η καινοτομία αποτελεί κλειδί για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η Ergobyte, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, συμπράττει με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στόχος της είναι η απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Ιατρικά δεδομένα

 • Health knowledge representation
 • Anonymization of health records
 • Encryption and storage of sensitive information
 • Clinical and administrative systems integration
 • Manipulation, clustering and statistics
 • Pattern recognition

Υποστήριξη κλινικών αποφάσεων

 • Computer-based medical diagnosis
 • Machine learning and reasoning
 • Risk assessment and diagnostics
 • Semantic Web technologies
 • E-prescription optimization

Μέσω της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό, η Ergobyte επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.