Έρευνα και καινοτομία

Ερευνητικά πεδία

Η καινοτομία αποτελεί κλειδί για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η Ergobyte, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, συμπράττει με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στόχος της είναι η απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Ιατρικά δεδομένα

 • Health knowledge representation
 • Anonymization of health records
 • Encryption and storage of sensitive information
 • Clinical and administrative systems integration
 • Manipulation, clustering and statistics
 • Pattern recognition

Υποστήριξη κλινικών αποφάσεων

 • Computer-based medical diagnosis
 • Machine learning and reasoning
 • Risk assessment and diagnostics
 • Semantic Web technologies
 • E-prescription optimization

Μέσω της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό, η Ergobyte επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Πιστοποίηση από το EHDEN

EHDEN badge

Τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά από εκτενή εκπαίδευση και αξιολόγηση, η Ergobyte έλαβε πιστοποίηση από το ευρωπαϊκό δίκτυο EHDEN. Βασικό αντικείμενο της πιστοποίησης είναι: η διαδικασία ETL (Extract, Transform, Load), η ερευνητική υποδομή του OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics), η δομή και οι δυνατότητες του OMOP CDM (Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model), οι μέθοδοι παρατήρησης των δεδομένων και πολλά ακόμα.

Το European Health Data and Evidence Network είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, εταιρείες πληροφορικής κ.ά.). Βασική του επιδίωξη είναι η ομαδοποίηση και ομογενοποίηση της κατακερματισμένης ιατρικής πληροφορίας και η αξιοποίησή της για τη λήψη καίριων αποφάσεων. Στο οικοσύστημα συμμετέχουν 64 επιχειρήσεις από 23 Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ergobyte παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τους data partners του EHDEN και συμμετέχει σε σχετικές προσκλήσεις του δικτύου.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη δράση «Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (JU)», με αριθμό ένταξης τον 806968, μέσω του προγράμματος «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA).

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21, 54624
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr
Γ.Ε.ΜΗ.: 59258404000
ISO 27001