Έρευνα και καινοτομία

Ερευνητικά πεδία

Η καινοτομία αποτελεί κλειδί για την επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η Ergobyte, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, συμπράττει με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Στόχος της είναι η απόκτηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τομέα της ψηφιακής υγείας.

Ιατρικά δεδομένα

 • Health knowledge representation
 • Anonymization of health records
 • Encryption and storage of sensitive information
 • Clinical and administrative systems integration
 • Manipulation, clustering and statistics
 • Pattern recognition

Υποστήριξη κλινικών αποφάσεων

 • Computer-based medical diagnosis
 • Machine learning and reasoning
 • Risk assessment and diagnostics
 • Semantic Web technologies
 • E-prescription optimization

Μέσω της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό, η Ergobyte επιδιώκει την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες υγείας, με άμεσο επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr