Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Υπηρεσίες

Η Ergobyte, αναγνωρίζοντας την αυξημένη ανάγκη των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό, διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για την παροχή εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών της. Στα πλαίσια της κατά παραγγελία ανάπτυξης λογισμικού, η εταιρεία υλοποιεί με επιτυχία τη μελέτη και σχεδίαση εφαρμογών, εξυπηρετώντας επιχειρηματικές ανάγκες μηχανοργάνωσης.

Κύριες υπηρεσίες

Υπεργολαβική υλοποίηση έργων πληροφορικής με έντονες απαιτήσεις σε προγραμματισμό.
Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων (dynamic websites) όπως portals, e-shops, news sites, e-learning κ.α.
Κατασκευή εφαρμογών «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones) και φορητών συσκευών όπως PDA και tablets.
Υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης εντός των επιτυχημένων ιστοσελίδων την Ergobyte.

Λοιπές υπηρεσίες

Στις υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης:

  • Συμβουλευτική για την υλοποίηση έργων ΤΠΕ, τόσο σε τεχνικό όσο και οικονομικό επίπεδο
  • Διαχείριση και παρακολούθηση ομαλής εκτέλεσης έργων ΤΠΕ
  • Εξαγωγή γνώσης και ανάπτυξη εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων

τεχνολογίες

συνεργάτες

πλατφόρμες

εργαλεία

©Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. - Αριστοτέλους 21 - 54636 Θεσσαλονίκη