Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Καινοτομία

Θεωρούμε πως η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία για την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας μας. Γι’ αυτό το λόγο, επιδιώκουμε την συμμετοχή μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που θα μας χαρίσουν την τεχνογνωσία για να αναπτύξουμε νέα, καινοτόμα προϊόντα. Φροντίζουμε πάντα να σχεδιάζουμε καινοτόμες λύσεις και αρχιτεκτονικές και να δημιουργούμε εργαλεία και ΙΤ εφαρμογές χρησιμοποιώντας πάντα λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε Ευρωπαικά έργα έρευνας και ανάπτυξης επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στα οποία δημιουργεί σημαντικές συνεργασίες με ερευνητικούς φορείς και εταιρείες. Σημαντικότερο από αυτά είναι το ερευνητικό έργο “Πανάκεια” το οποίο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός συστήματος φαρμακευτικών υποδείξεων.

Επιπλέον, η Ergobyte έχει αναπτύξει στην αρχιτεκτονική Elements η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία πολλών τυποποιημένων προγραμμάτων που κατασκευάζονται από την εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο με στόχο τη δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος υποδείξεων για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό φαρμακευτικής αγωγής.

τεχνολογίες

συνεργάτες

πλατφόρμες

εργαλεία

©Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. - Αριστοτέλους 21 - 54636 Θεσσαλονίκη