Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Έργα μηχανοργάνωσης

Γενικά

Η Ergobyte αναλαμβάνει υπεργολαβικά, συνολικά ή κατά τμήμα, την υλοποίηση έργων πληροφορικής με έντονες απαιτήσεις σε προγραμματισμό. Το προσωπικό της είναι εξειδικευμένο σε πλήθος γλωσσών και εργαλείων προγραμματισμού οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή n-tier πληροφοριακών συστημάτων.

Τεχνολογίες

Στην Ergobyte γνωρίζουμε καλά και δουλεύουμε καθημερινά τις τεχνολογίες (ενδεικτικά):

  • Γλώσσες: Java, PHP, JavaScript, C++, Python, XSLT
  • Πλατφόρμες: Windows, Linux, Mac, iPhone, Android
  • Μεθοδολογίες: client-server, 3-tier, rich internet application, continuous integration, inversion of control
  • Διαδίκτυο: HTML5, CSS3, AJAX

Η ενιαία βάση κώδικα που έχουμε συντάξει αριθμεί σήμερα περισσότερες από 220.000 φυσικές γραμμές κώδικα (physical SLOC). Χάρη στο εύρος των τεχνολογιών που χειριζόμαστε, μπορούμε και επιλέγουμε ελεύθερα την αποτελεσματικότερη γλώσσα προγραμματισμού κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες.

Ποιότητα και υποστήριξη

Ο έλεγχος ποιότητας στην Ergobyte είναι σχολαστικός καθώς γνωρίζουμε καλά πως αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας ενός προγράμματος. Αυτό συνεπάγεται πως το προσωπικό μας εκτελεί πληθώρα ελέγχων πριν τη παράδοση του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες απαιτήσεις και η εξάλειψη ελαττωμάτων (bug) στο μέγιστο βαθμό.

Για ικανό χρονικό διάστημα μετά τη παράδοση του έργου και κατά τη παραγωγική λειτουργία αυτού, το προσωπικό μας συνεχίζει να είναι διαθέσιμο για να επιλύσει όποιο πρόβλημα εμφανιστεί. Φυσικά, παρέχεται εκτενής εκπαίδευση στην χρήση του νέου συστήματος από τον πελάτη καθώς και διαρκής υποστήριξη.

τεχνολογίες

συνεργάτες

πλατφόρμες

εργαλεία

©Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. - Αριστοτέλους 21 - 54636 Θεσσαλονίκη