Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής

Περιγραφή

Η Ergobyte ανέπτυξε και διανέμει το πληροφοριακό σύστημα «Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής» το οποίο καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης κλινικών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Πρόκειται για μία desktop εφαρμογή η οποία υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες παρέχοντας μάλιστα διαβαθμισμένη πρόσβαση, ανάλογα με την δικαιοδοσία του κάθε υπαλλήλου. Χάρη σε ένα σύγχρονο και γρήγορο περιβάλλον πετυχαίνει:

  • Την καλύτερη και ορθολογικότερη παρακολούθηση ασθενών και υλικών
  • Την μείωση του φόρτου εργασίας για το διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό
  • Την παραγωγή πλήθους καταστάσεων που απευθύνονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Τα συστήματα που υποστηρίζονται από τον “Ασκληπιό” είναι τα παρακάτω:

  • Διαχείριση κλινικής
  • Χρηματοοικονομική λογιστική
  • Διαχείριση αποθηκών
  • Διαχείριση εγγράφων
  • Ανθρώπινοι πόροι
  • Διαχείριση επαφών

Το πρόγραμμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλινικής ή θεραπευτηρίου. Επιπλέον, η Ergobyte παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και παρέχει αναβαθμίσεις του λογισμικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε:

τεχνολογίες

συνεργάτες

πλατφόρμες

εργαλεία

©Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. - Αριστοτέλους 21 - 54636 Θεσσαλονίκη