Τα προϊόντα μας

UtiMetrics

Περιγραφή

Η Ergobyte έχει αναπτύξει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανογράφησης επιχειρήσεων κοινής οφέλειας UtiMetrics. Απευθύνεται σε ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή αερίου οι οποίοι επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν τις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες και να επιτύχουν την καλύτερη παρακολούθησή τους.

Το λογισμικό Utimetrics διατίθεται διαδικτυακά, ενώ υπάρχει και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που λειτουργούν σε περιβάλλον android. Μέσω του συστήματος, ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός πελάτη, να προγραμματίσει και να διαχειριστεί τα ραντεβού για μετρήσεις αλλά και να πραγματοποιήσει όλες τις οικονομικές εργασίες.

Λειτουργικότητα

Το σύστημα θα μπορούσε να χωριστεί σε τρεις άξονες οι οποίοι έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά:

  • Βάση δεδομένων πελατών: Εδώ αποθηκεύονται τα στοιχεία των πελατών, διατηρείται ιστορικό και γίνεται η διαχείριση των οφειλών κάθε υπόχρεου.
  • Διαχείριση: Δίνονται χρήσιμα εργαλεία που υποβοηθούν τις καθημερινές δραστηριότητες σε μια επιχείρηση κοινής οφέλειας. Μεταξύ αυτών: ανάγνωση γραμμοκωδικών (barcodes) και σύνδεση με barcode scanner, εφαρμογή για smartphones και σύνδεση με το GPS, διαχείριση δεδομένων μετρήσεων κ.ά.
  • Οικονομική διαχείριση: Οι δυνατότητες που περιλαμβάνει είναι η τιμολόγηση, ο υπολογισμός χρεώσεων βάσει προηγούμενων μετρήσεων, η βιβλιοθήκη πρότυπων εγγράφων λογαριασμών, η αυτόματη αποστολή λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε:

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr