Έρευνα και καινοτομία

Quadro εφαρμογές

Όπως είναι φανερό από την παρουσίαση των υποσυστημάτων του Quadro, η ποικιλία των προσφερόμενων λειτουργιών είναι μεγάλη. Η σύνθεση του πληροφοριακού συστήματος που θα χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη ροή εργασίας και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της.

Το σημείο κλειδί για την επιτυχημένη ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήματος είναι η πλήρης και σε βάθος κατανόηση των αναγκών κάθε επιχείρησης. Δεδομένου ότι η απλή ενημέρωση για τις επιχειρησιακές διαδικασίες δεν είναι αρκετή, η συλλογή απαιτήσεων από την Ergobyte διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Στη συνέχεια ακολουθεί ο σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος ο οποίος ελέγχεται και από τον πελάτη. Μετά την υλοποίηση του συστήματος και τον επιπλέον προγραμματισμό, όταν χρειάζεται, το λογισμικό χρησιμοποιείται δοκιμαστικά από την επιχείρηση με στόχο τη συλλογή προτάσεων βελτίωσης. Η παραγωγική χρήση ξεκινά μετά τον πλήρη λειτουργικό έλεγχο και την εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης.

Εκτός από το εξειδικευμένο λογισμικό για κάθε πελάτη, η αρχιτεκτονική Quadro αποτελεί το υπόβαθρο και για όλα τα εμπορικά προϊόντα της Ergobyte. Ακολουθούν παραδείγματα από επιτυχημένες υλοποιήσεις του Quadro.

Γαληνός Office

Σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρισης ιδιωτικού ιατρείου το οποίο εξυπηρετεί ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ενσωματώνει λειτουργίες από τα υποσυστήματα: οικονομικά, ασθενείς, επαφές, εργασίες, αρχεία και αναφορές.

Μάθετε περισσότερα  

DataLife HIS

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για ιδιωτικές κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και οίκους ευγηρίας. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο προϊόν της Ergobyte, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιεί όλα τα υποσυστήματα του Quadro.

Μάθετε περισσότερα  

Πλατφόρμα υποστήριξης υπηρεσιών φαρμακοποιών

Στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Logiscoop ΠΑΝΣΥΦΑ, η Ergobyte ανέπτυξε ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποστήριξης φαρμακείων η οποία ενσωματώνει έξυπνα εργαλεία για τη διαχρονική παρακολούθηση της υγείας των πολιτών.

Μάθετε περισσότερα  


Θέλετε να εφαρμόσετε την αρχιτεκτονική Quadro στην επιχείρησή σας;

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr