Σχετικά με εμάς

Συμμετοχές

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η Ergobyte επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Γι’ αυτόν τον λόγο συνεργάζεται στενά με διεθνείς και τοπικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την πληροφορική, την ανάπτυξη λογισμικού και την ψηφιακή υγεία (e-health).

Η συμμετοχή της εταιρείας σε συνδέσμους και οργανισμούς συνεισφέρει στην άριστη ενημέρωση των στελεχών για τεχνολογικά και νομικά ζητήματα αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία των προϊόντων της. Επιπλέον, χάρη στο ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα, οι προγραμματιστές της Ergobyte έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες, δοκιμασμένες και πιστοποιημένες τεχνολογίες και κωδικοποιήσεις.

  • Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ): Μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις. Στόχος της είναι η προώθηση και ανάπτυξη των ανοιχτών προτύπων, του ελεύθερου λογισμικού, του ανοιχτού περιεχομένου και των ανοιχτών δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
  • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ): Σύνδεσμος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής ο οποίος επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον μετασχηματισμό της οικονομίας ακολουθώντας την ψηφιακή εποχή. Οργανώνοντας συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες και άλλες δραστηριότητες, υποστηρίζει διαρκώς τα μέλη του ώστε να συμμετέχουν σε δράσεις εξωστρέφειας και καινοτομίας.
  • Δίκτυο Πράξη: Οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια. Στόχος του είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων επιδιώκοντας τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την προώθηση της καινοτομίας, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη διεθνική συνεργασία.
  • Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ): Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου.
  • openEHR Foundation: Διαδικτυακή κοινότητα η οποία εργάζεται στον τομέα της διαλειτουργικότητας στον κλάδο της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και κυρίως των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (Electronic Medical Records). Τα πρότυπα και οι βιβλιοθήκες που προσφέρονται από το openEHR αποτελούν τη βάση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που έχει αναπτύξει η εταιρεία.
  • Integrating the Healthcare Enterprise (IHE): Πρόκειται για μια πρωτοβουλία επαγγελματιών του τομέα της υγείας και της βιομηχανίας η οποία στοχεύει στην βελτίωση του τρόπου διαμοιρασμού πληροφοριών μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της υγείας.
Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr