Σχετικά με εμάς

Συμμετοχές

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η Ergobyte επιδιώκει να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Γι' αυτόν τον λόγο συνεργάζεται στενά με διεθνείς και τοπικούς φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την πληροφορική, την ανάπτυξη λογισμικού και την ψηφιακή υγεία (e-health).

Η συμμετοχή της εταιρείας σε συνδέσμους και οργανισμούς συνεισφέρει στην άριστη ενημέρωση των στελεχών για τεχνολογικά και νομικά ζητήματα αλλά και στην καλύτερη επικοινωνία των προϊόντων της. Επιπλέον, χάρη στο ελεύθερο λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα, οι προγραμματιστές της Ergobyte έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες, δοκιμασμένες και πιστοποιημένες τεχνολογίες και κωδικοποιήσεις.

openEHR

openEHR

Διαδικτυακή κοινότητα η οποία εργάζεται στον τομέα της διαλειτουργικότητας στον κλάδο της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) και κυρίως των ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (Electronic Medical Records). Τα πρότυπα και οι βιβλιοθήκες που προσφέρονται από το openEHR αποτελούν τη βάση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

EIT Health

EIT Health

Κοινότητα γνώσης και καινοτομίας στον τομέα της υγείας. Ρόλος του είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων στην εξέλιξη των ιδεών τους για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που βελτιώνουν τη ζωή και την υγεία των πολιτών της Ευρώπης.

Hellenic BioCluster

Hellenic Biocluster

Το πρώτο cluster υγείας στην Ελλάδα με αντικείμενο την δημιουργία συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών κέντρων έρευνας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση.

SEPVE

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Επιδιώκει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Οργανώνει συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες και άλλες δραστηριότητες και υποστηρίζει τα μέλη του σε δράσεις εξωστρέφειας.

EKT

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Συμβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr