Έρευνα και καινοτομία

Κουπόνια καινοτομίας

Το έργο με κωδικό ΚΜΕ5-0063455 και τίτλο «Σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης στην online πλατφόρμα επιστημονικής ιατροφαρμακευτικής ενημέρωσης Γαληνός» υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο εφαρμογών πληροφορικής στις οικονομικές επιστήμες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και διαρκεί έναν χρόνο. Βασικός του στόχος είναι ο εμπλουτισμός της βάσης γνώσης του online φαρμακευτικού οδηγού Galinos.gr με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την επεξεργασία, τον χειρισμό και τη μοντελοποίηση μεγάλων δεδομένων, την εύρεση συσχετίσεων, την ενσωμάτωση επιπλέον δεδομένων κ.ά. Αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας το οποίο θα αξιοποιήσει η εταιρεία για τη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη σύντομη περιγραφή και στην αφίσα του έργου.

espa

Λίγα λόγια για τη δράση

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας από φορείς καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και να επιλύσουν προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους. Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς, ενώ προωθούνται οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr