Έρευνα και καινοτομία

Αρχιτεκτονική Elements

Περιγραφή

Όλες οι επιχειρησιακές εφαρμογές της Ergobyte βασίζονται στην αρχιτεκτονική Elements. Πρόκειται για μια συλλογή υποσυστημάτων τα οποία μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να σχηματίσουν ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να συνθέσει τη λύση λογισμικού που ταιριάζει στις ανάγκες του.

Διαθέσιμα υποσυστήματα

Διαχείριση αρχείων

Επιτρέπει την κεντρική αποθήκευση και διαχείριση αρχείων.

Οι δυνατότητες του υποσυστήματος είναι:

 • Υποστήριξη εγγράφων και εικόνων κάθε τύπου (Word, Excel, PDF, PNG, JPG κλπ)
 • Εύχρηστο ευρετήριο αρχείων
 • Γρήγορη αποθήκευση και ανάκτηση
 • Σύνδεση με scanner

Χρηματοοικονομική λογιστική

Πρόκειται για το οικονομικό υποσύστημα το οποίο υποστηρίζει την πλήρη χρηματοοικονομική παρακολούθηση σε επίπεδο λογιστικών λογαριασμών και εγγραφών.

Οι σημαντικότερες δυνατότητες του υποσυστήματος είναι:

 • Ελεύθερη διαμόρφωση λογιστικού σχεδίου
 • Δημιουργία πρότυπων άρθρων για τη γρήγορη εισαγωγή λογιστικών εγγραφών
 • Έτοιμο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
 • Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., Ε3 και καταστάσεις πελατών/προμηθευτών
 • Εκτυπώσεις: Ισοζύγιο, ημερολόγιο κινήσεων, statement λογαριασμού κλπ
 • Αυτόματη εξαγωγή τιμολογίων
 • Άθροιση υπολοίπων λογαριασμών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρήσης
 • Ταυτόχρονη χρήση περισσότερων του ενός λογιστικών σχεδίων
 • Απεριόριστη ιεραρχική κατάτμηση του οικονομικού έτους σε περιόδους χρήσης

Διαχείριση επαφών

Προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής όλων των πληροφοριών που αφορούν το υπάρχον και δυνητικό πελατολόγιο, το δίκτυο συνεργατών και τους προμηθευτές της επιχείρησης.

Οι δυνατότητες του υποσυστήματος είναι:

 • Κωδικοποιημένη καταγραφή όλων των στοιχείων επικοινωνίας των επαφών
 • Αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ των επαφών σε δίκτυο
 • Δημιουργία ομάδων επαφών
 • Υπενθυμίσεις για ονομαστικές εορτές, γενέθλια και άλλα σημαντικά γεγονότα

Διαχείριση κλινικής

Παρέχει τις απαραίτητες λειτουργικότητες καταγραφής των ασθενών και της κίνησής τους σε έναν Φορέα Υγείας. Εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία, τα στοιχεία ασφάλισης και τις σχέσεις με τρίτα πρόσωπα, καταγράφονται επίσης όλες οι επισκέψεις στον Φορέα Υγείας, είτε αφορούν την κλειστή νοσηλεία (in-patient) είτε είναι επισκέψεις σύντομου χρονικού διαστήματος (out-patient).

Δυνατότητες:

 • Εκτυπώσεις εισιτηρίων και εξιτηρίων, υπεύθυνων δηλώσεων, δύναμης και μηνιαίων καταστάσεων
 • Πολλές δυνατότητες αναζήτησης και εύρεσης ασθενών
 • Χρήση του ΑΜΚΑ, του ΑΔΤ και άλλων στοιχείων για την ταυτοποίηση ασθενών
 • Στατιστικά κίνησης ασθενών

Διαχείριση αποθήκης

Διαθέτει όλες εκείνες τις λειτουργικότητες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να παρακολουθεί την κίνηση των αγαθών από και προς τους χώρους αποθήκευσης.

Οι δυνατότητες του συστήματος είναι:

 • Ανάγνωση και εκτύπωση barcode ειδών και θέσεων αποθήκευσης
 • Πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης
 • Απογραφή, ημερολόγιο κινήσεων, ισοζύγια
 • Σύνδεση με την χρηματοοικονομική λογιστική
 • Πολλαπλές αποθήκες και θέσεις αποθήκευσης με ανάλυση των χαρακτηριστικών τους

Πλεονεκτήματα

Ευελιξία

Ο πελάτης έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων καθώς επιλέγει τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Επιπλέον, δεν απαιτείται προγραμματισμός από την αρχή αλλά παραμετροποίηση των υποσυστημάτων. Έτσι, ο χρόνος παράδοσης του τελικού πληροφοριακού συστήματος μειώνεται σημαντικά.

Έλεγχος του κόστους

Με δεδομένο ότι το τελικό σύστημα διαμορφώνεται από τον πελάτη, ο ίδιος έχει και τον απόλυτο έλεγχο του κόστους. Στη συνέχεια, και εφόσον είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, μπορεί να προχωρήσει σε προσθήκη επιπλέον υποσυστημάτων.

Επικοινωνία
Αριστοτέλους 21
54624
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ. 2310 288434
E-mail: info@ergobyte.gr