Τα προϊόντα μας

Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής

Η Ergobyte ανέπτυξε και διανέμει το πληροφοριακό σύστημα «Ασκληπιός Διαχείριση Κλινικής» το οποίο καλύπτει τις ανάγκες μηχανογράφησης κλινικών μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες παρέχοντας μάλιστα διαβαθμισμένη πρόσβαση, ανάλογα με την δικαιοδοσία του κάθε υπαλλήλου. Χάρη σε ένα σύγχρονο και γρήγορο περιβάλλον πετυχαίνει:

  • Την καλύτερη και ορθολογικότερη παρακολούθηση ασθενών και υλικών
  • Την μείωση του φόρτου εργασίας για το διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό
  • Την παραγωγή πλήθους καταστάσεων που απευθύνονται στα ασφαλιστικά ταμεία

Υποσυστήματα λογισμικού

Τα συστήματα που υποστηρίζονται από τον Ασκληπιό είναι τα παρακάτω:

  • Διαχείριση κλινικής
  • Χρηματοοικονομική λογιστική
  • Διαχείριση αποθηκών
  • Διαχείριση εγγράφων
  • Ανθρώπινοι πόροι
  • Διαχείριση επαφών

Το πρόγραμμα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κλινικής ή θεραπευτηρίου. Επιπλέον, η Ergobyte παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας και παρέχει αναβαθμίσεις του λογισμικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Καθώς το κόστος συντήρησης των υποδομών client-server δεν προσφέρει ευελιξία ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος υποστήριξης και συντήρησης, η εταιρεία έκρινε πως θα πρέπει να μεταφερθεί στο cloud. Με την υποστήριξη των χρηστών του Ασκληπιός, έχει ξεκινήσει ο ανασχεδιασμός του προγράμματος στοχεύοντας σε ένα απλοποιημένο περιβάλλον χρήσης που θα δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Διαβάστε το φύλλο χαρακτηριστικών της εφαρμογής