Ανάπτυξη Λογισμικού και Διαδικτυακών Εφαρμογών
Ερευνητικό έργο «Πανάκεια»

Περιγραφή έργου

Η Ergobyte και το ΙΠΤΗΛ συνεργάζονται στο ερευνητικό έργο «Πανάκεια» για πιο αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων.

Στόχος

Στόχος του έργου «Πανάκεια» είναι η κατασκευή ενός έξυπνου συστήματος υποδείξεων για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό φαρμακευτικής αγωγής, το οποίο θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τους γιατρούς και το σχετικό ιατρικό προσωπικό διασφαλίζοντας ασφαλέστερη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών.

Οφέλη

Τα οφέλη που θα προκύπτουν είναι πολλαπλά, όπως αποτροπή λαθών στη συνταγογράφηση, ελαχιστοποίηση παρενεργειών και λανθασμένων χορηγήσεων, εξορθολογισμός των δαπανών σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία, μειώνοντας το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης σε εθνική κλίμακα.

Μεθοδολογία

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο θα βασιστεί στη χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού για την τυπική αναπαράσταση της γνώσης η οποία είναι διαθέσιμη στην εταιρεία Ergobyte και έχει χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών όπως είναι ο φαρμακευτικός οδηγός «Γαληνός». Ο ρόλος του ΙΠΤΗΛ στο έργο είναι η έρευνα και ανάπτυξη των κατάλληλων δομών γνώσης και μεθοδολογιών επεξεργασίας σε μεγάλη κλίμακα για την παροχή των φαρμακευτικών υποδείξεων.

Γράφουν για εμάς

Διαβάστε σχετικά άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο:

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:
τεχνολογίες

συνεργάτες

πλατφόρμες

εργαλεία

©Ergobyte Πληροφορική Α.Ε. - Αριστοτέλους 21 - 54636 Θεσσαλονίκη